New business for efrata.

New business for efrata.

Α well-known company that operates worldwide in areas of: Laundry & Home Care, Beauty Care and Adhesive Technologies, has commissioned efrata with the digital material of its annual event.

Νέα συνεργασία για την efrata.

Νέα συνεργασία για την efrata.

Γνωστή εταιρεία που δραστηριοποιείται παγκοσμίως στους τομείς: Απορρυπαντικά & Οικιακή Φροντίδα, Beauty Care και Συγκολλητικές Τεχνολογίες, ανέθεσε στην efrata μέρος του επικοινωνιακού υλικού της ετήσιας εκδήλωσης της.

New business for efrata.

New business for efrata.

A well-known Initiative against Unemployment international non-profit organization commissioned efrata to develop and organise its event in Greece.

New business for efrata.

New business for efrata.

Α wealth management company commissioned efrata to develop its communication strategy and manage its launch event in Greece.

New business for efrata.

New business for efrata.

Α well-known investment company commissioned efrata to develop its communication strategy and manage its relations with the media in Greece.

New business for efrata.

New business for efrata.

A startup company that produces and trades agricultural products has commissioned efrata its entire communication program in Greece and abroad.

New business for efrata.

New business for efrata.

A well-known company offering accounting and tax services commissioned efrata to manage relations with SMEs in Greece and Cyprus.

New business for efrata.

New business for efrata.

A well-known international non-profit organization commissioned efrata to develop a holistic digital and above the line campaign dedicated to the reduction of unemployment in Greece.

New business for efrata.

New business for efrata.

An EPC contractor commissioned efrata to develop its communication strategy and manage its relations with the media in Greece and abroad.

New business for efrata.

New business for efrata.

A well-known company active worldwide in evaluating and certifying knowledge, skills and educational programs, commissioned efrata to develop its communication strategy and manage its relations with the media in Greece and abroad.

Efrata 2018 © All Rights Reserved.